Guash + Asunción

Asunción + Guash

Josep Asunción (Barcelona 1963) i Gemma Guasch (Barcelona 1966) treballen junts des de 1995 en projectes col·lectius, tant en les arts visuals com la performance en una línia de treball que sovint implica una resposta participativa dels assistents. Els principals eixos de treball son: la creació de moments vivencials -des dels entorns y els rituals- i l'abast social del fenomen artístic (art públic), el que atorga un sentit profundament performàtic a tota la seva obra.

El hueco. Impressió
digitall laminada sobre
PVC i ferro. 150x110 cm
Preguem. Fotografia
laminada sobre PVC.
120x90 cm
forat.Procediment:
Fotografia laminada
sobre PVC. 80x60 cm
Ajna. Video monocanal. 45 minuts
Callaré. Impressió digital sobre
paper. 50x65 cm

asuncion_guasch@lainteriorbodega.org
www.asuncionguasch.com
www.lainteriorbodega.org
Design: David Porras-Development: cajadpulgas.com